Neostore.ee lepingutingimused

Osapoolte kohustused

 1. Üldsätted

  1. Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad veebikaupluse neostore.ee (edaspidi neostore.ee) klientide (edaspidi Ostja) ja veebikaupluse neostore.ee omanikfirma Neostore.ee OÜ (edaspidi Müüja) vahel neostore.ee-st ostetavate toodete puhul tekkivate õigussuhete kohta. Neis tingimustes sätestatakse Müüja ja Ostja õigused ja kohustused, vastutus, kaupade omandamise ja nende eest tasumise tingimused, tarne- ja reklamatsioonikord ning üldinfomatsioon Müüja pakutavate teenuste kohta.
  2. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ilma ette teatamata muuta või täiendada. Muutustest teavitatakse neostore.ee veebilehel ja need astuvad jõusse neostore.ee veebilehel avaldamise hetkest. Juhul kui tellimus edastati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, rakendatakse neid ostutingimusi, mis kehtisid tellimuse edastamise ajal, välja arvatud juhul, kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
  3. Müüja ei ole ühelgi moel vastutav võimalike kahjude eest, mis tekkisid seetõttu, et Ostja ei ole käesolevaid Tingimusi lugenud.
  4. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad neostore.ee veebikauplusest ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 2. Kliendi andmed ja andmekaitse

  1. Ostja poolt Müüjale edastatud isikuandmeid käideldakse vastavuses Andmekaitseseadusega. Andmeid edastatakse kolmandatele isikutele ainult Ostja nõusolekul või seaduses ette nähtud juhtudel.
  2. Ostja vastutab selle eest, et tema sisselogimisandmed (meiliaadress ja salasõna) ei satuks kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja sisselogimisandmete sattumine kolmandate isikute kätte Ostja süü läbi.
  3. Ostja vastutab oma esitatavate andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt ebatäpselt sisestatud andmed.
  4. Kui Ostja registreerimislehel olevad andmed muutuvad, tuleb need viivitamatult uuendada ka neostore.ee veebilehel. Müüja ei vastuta ühelgi moel tagajärgede eest, mida on põhjustanud Ostja poolt sisestatud andmete ebakorrektsus või aegumine.
  5. Kui Ostja üritab oma tegevuse või tegevusetusega õõnestada, rikkuda, segada või häirida veebikaupluse neostore.ee tööd, on Müüjal õigus viivitamatult ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi ligipääs veebilehele ja keelduda teda edaspidi teenindamast.
 3. Kaupade kättesaadavus, hind ja informatsiooni täpsus.

  1. Kõik hinnad neostore.ee veebilehel sisaldavad käibemaksu.
  2. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.
  3. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab neostore.ee endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.
  4. Neostore.ee jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 7000 EUR'i maksev sülearvuti on järsku müügis 70 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)
  5. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib neostore.ee e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhtul neostore.ee e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses.
 4. Tellimuse esitamine.

  1. Ostja saab neostore.ee veebikauplusele tellimuse esitada veebilehe tellimussüsteemi kaudu, telefonil +372 53053022, meiliaadressil mail[at]neostore[dot]ee
  2. Tellimuse esitamine ei tähenda kauba automaatset broneerimist. Tellimuse esitamise järel võtab Müüja esindaja Ostjaga esimesel võimalusel ühendust, et tellimus kinnitada ja kokku leppida üksikasjades.
  3. Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks, on Müüja esindajal õigus pakkuda Ostjale võimalust valida samaväärne või parem kaup. Kui Ostja ei soovi asenduskaupa, tellimus tühistatakse ja juhul kui selle eest on juba makstud, tagastatab Müüja raha Ostja kontole, millelt ülekanne laekus.
 5. Lepingu sõlmimine

  1. Ostu-müügi leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja on tasunud kauba eest esimese sissemakse Müüja pangakontole või sularahas Müüja volitatud esindajale.
 6. Kaupade eest tasumine

  1. Ostjal on võimalus valida ostu eest tasumiseks järgmiste makseviiside vahel: pangaülekanne neostore.ee pangaarvele, sularahas kauba kättesaamisel (sularahas võib maksta ainult siis, kui kogu tellimuse summa ei ületa 1200.- eur)
 7. Kaupade kättetoimetamine

  1. Kaup toimetatakse Ostjale kulleriga. Sellisel juhul lisandub kauba hinnale kättetoimetamistasu vastavalt neostore.ee veebilehel toodud hinnakirjale.
  2. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 5.1 toimetatakse tooted Ostja kohale Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
  3. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul.
  4. Juhul, kui Ostja poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest neostore.ee ei vastuta, teatame sellest Ostjale Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 5.1 ning ühtlasi anname teada Ostja poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Ostja kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Ostjal õigus oma tellimus tühistada ning Ostja poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Ostjale.
  5. Kui Ostja poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Ostjaga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.
  6. Kullerfirma toimetab tooted Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
  7. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Neostore.ee ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
  8. Tooted antakse kulleri poolt Ostjale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Ostjal toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Ostjal vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile mail[at]neostore[dot]ee. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.
 8. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

  1. Ostjal on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates neostore.ee e-poe elektronposti aadressile mail[at]neostore[dot]ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.
  2. Peale toodete kättesaamist on Ostjal 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Ostjale mingil põhjusel ei sobi, siis on Ostjal võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates neostore.ee e-poe aadressile mail[at]neostore[dot]ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad. Tagastamisele ei kuulu arvutimängud, arvutitarkvara ning kehahooldus-ja hügieenitooted juhul, kui need on pakendist avatud.
  3. Tellimuse tühistamisel punktis 8.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 8.2 sätestatud juhul tagastatakse Ostjale ostu eest tasutud summa (sh postikulu). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Ostja arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest neostore.ee-ni, eeldusel, et Ostja sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 8.4., 8.5 sätestatud juhtudel.
  4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
  5. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud neostore.ee; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Müüja-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Ostja poolt toote eest tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab neostore.ee Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
 9. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

  1. Müüja vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Ostjale üleandmisest.
  2. Müüja ei vastuta:
   • Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
   • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
   • toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
  3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.
  4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
  5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused.
 10. Tootele pretensioonide esitamise tingimused

  1. Neostore.ee ostetud toodete puhul on pretensiooni esitamise aeg 24 kuud alates ostukuupäevast.
  2. Pretensiooni esitamise aja jooksul on ostjal õigus toote tasuta remondile kaupluse poolt. Kui toodet ei ole võimalik remontida, siis see vahetatakse ja vastava otsuse teeb volitatud töökoda.
  3. Pretensiooni esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustes ja vaid koduses majapidamises. Kui viga on tekkinud tootja süül kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead nii töö kui ka varuosade maksumus. Hüvitamisele ei kuulu kahju või viga, mille on põhjustanud välistingimused (äike, voolupinge kõikumine, puudulik ventilatsioon, väljavoolanud patareid, tulekahju, uputus, loomulik kulumine jms) ega käsitsemisvead ning vead toote lahtistel tarvikutel (patareid, statiiv jms).
  4. Pretensiooni esitamise õigus kehtib üksnes originaal ostudokumendi esitamisel.
  5. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, häälestamine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
  6. Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul, kui:
   • toodet volitatud garantiiremonditöökoja remonti tuues ei esitata remonti vajava toote ostudokumenti või kui sellel olevaid andmeid on omavoliliselt muudetud;
   • toote seeria- ja mudelinumber on muudetud, eemaldatud, teise kohta paigutatud või mitteloetav;
   • toote konstruktsiooni või tehase konfiguratsiooni on omavoliliselt muudetud, vaatamata sellele, kui suures ulatuses või kui kvalifitseeritult seda on tehtud või kui toodet on remontitud väljaspool neostore.ee kaupluse poolt volitatud remonditöökoda;
   • toote viga on tekkinud omaniku süül ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.
  7. Pretensiooni esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale, toote ebaõigest kasutamisest, tarkvara ebaõigest paigaldamisest või toote kasutamisel selleks mitte-ettenähtud eesmärgil. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, käsitsi liigutatavad plastmassosad (lülitid jms.)
  8. Kui pretensiooni esitamise objekt asendatakse täielikult uuega, antakse tootele sama kestusega uus pretensiooni esitamise aeg. Kui vahetatakse välja üksnes toote osad, antakse vahetatud osadele sama kestusega uus pretensiooni esitamise aeg.
  9. Prentensiooni esitamise õiguse kasutamiseks palun kirjutage emailile mail[at]neostore[dot]ee.
  10. Pretensiooni esitamise õigus kehtib Eesti Vabariigis kõikidele neostore.ee poolt müüdud toodetele.
  11. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.
 11. Vaidluste lahendamine

  1. Ostja ja Müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

Hello, Külaline!

Palun sisestage registreerimisandmed või registreeruge.

Ostukorv

Teie Ostukorv on tühi
Klienditeenindus